• Τηλεφωνο για ραντεβου


    23210 28016

Το Ιατρειο

Η υγιεινή του ιατρείου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ασφάλεια του ασθενούς. Όλα τα ατομικά εργαλεία που αφορούν την εξέταση του ασθενή είναι πάντα αποστειρωμένα. Η οδοντιατρική έδρα καθαρίζεται και απολυμαίνεται σχολαστικά μετά από κάθε ασθενή.